Eerste resultaat Slimme Demofabriek bij GeTech bv

Eerste resultaat Slimme Demofabriek bij GeTech bv

WESTERBORK - Afgelopen week was het eerste resultaat van een Slimme Demofabriek zichtbaar bij GeTech bv in Westerbork. GeTech bv is gespecialiseerd in controlemallen en meetopstellingen die voornamelijk voor de automobiel- en luchtvaartindustrie gemaakt worden.

Om concurrerend te blijven, hebben ze geïnvesteerd in slimme machines. Zij toonden één van de investeringen: het robotbeladingssysteem met een computer gestuurde freesmachine. Hiermee is 80% van de productie te automatiseren. Ter ondersteuning hiervoor kreeg directeur van Binder 3D, Jan Geerts, van de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland een Europees subsidiebedrag van ruim € 900.000 overhandigd.

Gedeputeerde Henk Brink: “Het scholen van de werknemer is de toekomst. Door hands on trainingen en gerichte use case studies voor en met technisch personeel zal het MKB beter voorbereid zijn op de nabije toekomst. Met deze proeftuin is een lerend netwerk met toegevoegde waarde van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen, leveranciers en experts gecreëerd. Ze worden geholpen om stappen te zetten in het wijzigen van de eigen bedrijfsprocessen. Dit eerste resultaat zal invloed gaan hebben op de Drentse economie en mogelijk ook op (Noord) Nederland.”

Jan Geerts DGA van GeTech bv is daarnaast van mening dat je vooruit moet kijken, daarom heeft hij een proeftuin Industrieel 3D printen voor bedrijven uit Noord Nederland opgezet.
“Momenteel maakt achttien procent van de bedrijven gebruik van 3D-printen, maar voor de komende vijf jaar verwachten we een toename tot een derde van alle productiebedrijven. Daarom moeten bedrijven nu nadenken over hoe 3D-printtechnologie winstgevend in het eigen businessmodel kan worden geïntegreerd en hoe hiermee het productportfolio strategisch kan worden uitgebreid. Ik roep bedrijven op om naar ons toe te komen om deze allernieuwste productietechnologie te bekijken en de mogelijkheden te ervaren.”

Bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de subsidieregeling Slimme Demonstratiefabrieken worden Slimme Demofabrieken genoemd. Deze fabrieken zorgen voor behoud en mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid in de maakindustrie in Drenthe en (Noord) Nederland. Ze kunnen nieuwe toepassingen, digitalisering, slimme en schone oplossingen versneld in zetten. GeTech B.V. in Westerbork is zo’n Slimme Demofabriek. Het bedrijf heeft een nieuw pand ingericht. Er wordt geïnvesteerd in uitbreiding van productiecapaciteit, in nieuwe productietechnieken, het verder automatiseren van het productieproces en o.a. in robotisering. De doelgroepen zijn regionale (mkb-)ondernemers en onderwijsinstellingen, van praktijkonderwijs tot hbo.

Met de Economische Koers 2020-2023 zetten we in op een Drenthe brede verbetering van de economie: we gaan ‘Samen voor een sterke, slimme en groene economie met impact’. Het eerste resultaat van de regeling Slimme Demofabrieken is een goed voorbeeld van de ambitie die de provincie voor Drenthe heeft.

(C) Provincie Drenthe