Gemeente Emmen steunt hulpactie voor slachtoffers aardbevingen Marokko met 10.000 euro Istock

Gemeente Emmen steunt hulpactie voor slachtoffers aardbevingen Marokko met 10.000 euro

EMMEN - De gemeente stelt 10.000 euro beschikbaar aan de Marokkaanse organisaties in Emmen die zich inzetten voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Marokko.

“Er is sprake van een humanitaire ramp”, zegt burgemeester Eric van Oosterhout. “We worden elke dag geconfronteerd met indringende beelden van mensen die alles verloren zijn, familie, dierbaren
en van het ene op het andere moment dakloos zijn geworden.”

De burgemeester werd deze week benaderd door de voorzitter van de Marokkaanse moskee of de gemeente te hulp wil schieten. Vanuit de Marokkaanse gemeenschap in Emmen is een
inzamelingsactie begonnen. Het is de bedoeling zoveel mogelijk medicijnen en (baby)voeding in te zamelen. Op meer plaatsen in Nederland worden vergelijkbare acties gehouden. Het is de
bedoeling dat de ingezamelde spullen vanuit Amsterdam naar Marokko worden vervoerd.

Solidariteit
Het college van B en W heeft veel waardering en respect voor de wijze waarop de Marokkaanse gemeenschap in Emmen in actie is gekomen. ”Geweldig om te zien hoe groot de bereidheid is
om spullen beschikbaar te stellen. De solidariteit met de slachtoffers is groot. Er is, dat zien we elke dag in de journaals en de actualiteitsprogramma’s, grote behoefte aan hulp. Niet alleen om
de acute nood te lenigen, maar ook om er voor te zorgen dat mensen een begin kunnen maken met hun leven na de ramp. Daaraan leveren wij van harte een bijdrage”, aldus burgemeester
Van Oosterhout.

Tiplijn