Start ontwikkeling gebied tussen Ruinen en entree Dwingelderveld

Start ontwikkeling gebied tussen Ruinen en entree Dwingelderveld

RUINEN - Provincie Drenthe, gemeente De Wolden, gemeente Westerveld, Natuurmonumenten, Europarcs en Recreatieschap Drenthe gaan een kwaliteitsimpuls geven aan het gebied tussen de entree van het Dwingelderveld en de kern Ruinen.

Doel is dit gebied nog beter in te richten voor bezoekers en inwoners. Om dit te bereiken wordt er gestart met de uitvoering van een aantal projecten en maatregelen. Er zijn o.a. plannen voor recreatieve fiets- en wandelroutes, het verbeteren van de verbinding tussen Ruinen en de entree van het Dwingelderveld en de herinrichting van de Benderse(weg). Hierbij staat een goede balans tussen de verschillende functies in het gebied - natuur, recreatie, wonen en ondernemen – voorop.

Henk Brink, gedeputeerde vrijetijdseconomie van de provincie Drenthe: “Ik ben blij met de goede samenwerking aan de nieuwe inrichting van dit belangrijke recreatieve gebied. Het Dwingelderveld is één van de kroonjuwelen van Drenthe. Mooi dat inwoners en toeristen straks op een comfortabele, veilige en leuke manier het gebied tussen Ruinen en het Dwingelderveld kunnen bezoeken.” Het bezoekerscentrum Dwingelderveld bij Ruinen trekt jaarlijks gemiddeld 180.000 bezoekers en er zijn  twee (Europarcs) vakantieparken in het gebied. De prachtige natuur, de vakantieparken, de schaapskooi en het dorp Ruinen zorgen ervoor dat het gebied jaarrond aantrekkelijk is voor inwoners en toeristen.

Wethouder Gerrie Hempen van De Wolden: “Samen met de buurt en ondernemers zijn we destijds tot de eerste aanzet gekomen voor de gebiedsontwikkeling. Dit is verder ontwikkeld met bovengenoemde partijen. Met deze kwaliteitsimpuls brengen we meer verbinding tussen Ruinen en het Dwingelderveld. Dit bevordert het toerisme in het dorp maar er komt ook meer balans voor de inwoners. Zo hebben zowel toeristen als ondernemers en inwoners profijt van deze ontwikkeling.”

De plannen voor de gebiedsontwikkeling richten zich voornamelijk op het verbeteren van verkeersgeleiding en infrastructuur, (beleef)routes voor fietsers en wandelaars en de herinrichting van de Benderseweg. De plannen van de gebiedsontwikkeling zijn gebaseerd op (verkeers)onderzoeken in het gebied en een participatietraject met omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen. Betrokken partijen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een adviserende gebiedscommissie tijdens de uitvoering van de plannen en maatregelen.

Tiplijn