Gemeente Meppel verwijderd omgekeerde vlaggen van gemeentelijke eigendommen DrentsNieuws

Gemeente Meppel verwijderd omgekeerde vlaggen van gemeentelijke eigendommen

MEPPEL - De gemeente Meppel is omkeerde vlaggen en linten van gemeentelijke eigendommen aan het verwijderen.

De vlaggen en linten worden weggehaald omdat we steeds meer signalen ontvangen dat inwoners van de gemeente Meppel er aanstoot aan geven.

De gemeente Meppel heeft alle begrip voor het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet en neemt met het verwijderen van de vlaggen en linten niet het recht op demonstratie af. Ook is de gemeente Meppel niet van standpunt gewijzigd.

De gemeente brengt door het verwijderen van de driekleur de neutraliteit van de eigendommen terug. Want, iedereen moet veilig en prettig in Meppel kunnen wonen, werken en verblijven, zo zegt de gemeente. Dat is voor iedereen even belangrijk. Het protest kan én mag gevoerd worden, maar gemeentelijke eigendommen zijn hier niet voor bedoeld zeggen zij. Vlaggen op particuliere terreinen of panden laat men vanzelfsprekend hangen.

Bent u organisator van het georganiseerde protest in de gemeente Meppel? Neemt u dan contact op met de gemeente, zij willen dan graag met u in gesprek.

Standpunt gemeente Meppel

Tijdens de gemeenteraadsvergadering op 30 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Meppel een standpunt ingenomen over de stikstofplannen van het kabinet door unaniem een motie aan te nemen. Deze motie heeft er voor gezorgd dat het college van burgemeester en wethouders brieven heeft gestuurd naar onder andere Gedeputeerde Staten, leden van de Tweede Kamer, de minister van Natuur en Stikstof het Ministerie van LNV. In deze brieven brengt het college de grote zorgen over die leven bij de gemeenteraad van Meppel over het welbevinden van haar inwoners werkzaam in de agrarische sector en wordt er meer aandacht gevraagd voor de samenhang tussen beleid en gevoel, met het doel om perspectief te bieden en tot gedragen oplossingen te komen voor dit vraagstuk.