Drentenaren niet op de hoogte van verschillen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering iStock

Drentenaren niet op de hoogte van verschillen WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

DRENTHE -  Veel inwoners van de provincie Drenthe kennen het verschil niet tussen een WA-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Relatief vaak denken Drentenaren dat deze verzekeringen hetzelfde zijn, terwijl dat niet zo is.

Bovendien denken veel mensen uit de provincie dat een aansprakelijkheidsverzekering net als een WA-verzekering wettelijk verplicht is. Vooral de jongere generatie (18-35 jaar) blijkt niet op de hoogte te zijn van de verschillen en wat er verplicht is.

WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering

De WA-verzekering en aansprakelijkheidsverzekering zijn twee verschillende soorten verzekeringen met verschillende doelen. Beide verzekeringen dekken aansprakelijkheid, maar dan wel in een andere categorie. De letters ‘WA’ staan voor ‘Wettelijke Aansprakelijkheid’ en doen daarom vermoeden dat je als verzekerde voor veel zaken verzekerd bent. In de praktijk slaat deze verzekering op een autoverzekering, terwijl de aansprakelijkheidsverzekering op aansprakelijkheid in het leven slaat.

Veel Drentenaren denken dat je wettelijk aansprakelijk kunt worden gesteld als je een dure vaas omgooit. Die gedachte is correct, maar uit het onderzoek blijkt dat veel inwoners denken dat die verzekering om die reden verplicht is. Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering slaat niet op het wettelijk aansprakelijk worden gesteld door een ongelukje, maar slaat op het verzekeren van schade aan de auto van de tegenpartij bij bijvoorbeeld een auto-ongeluk.

Wettelijke aansprakelijkheid

Vooral de term ‘wettelijke aansprakelijkheid’ zorgt voor verwarring bij veel inwoners van de provincie. Een WA-verzekering is een verzekering voor een voertuig. Met een aansprakelijkheidsverzekering is het mogelijk om de schade aan iemand anders eigendommen te verzekeren. De wet stelt de WA autoverzekering verplicht, maar de aansprakelijkheidsverzekering niet. Maar liefst 60 procent van de Drentse respondenten denkt dat beide verzekeringen verplicht zijn.

Ook is er vaak verwarring over de hoogte van de premie. Een aansprakelijkheidsverzekering is namelijk veel goedkoper dan de premie van een WA-autoverzekering. De schade aan auto’s is vaak veel groter dan het omgooien van een dure vaas. Bovendien denkt de WA-verzekering alleen schades die met de auto zijn veroorzaakt. Veel Drentenaren denken dat allerlei schades zoals schade aan de eigendommen van een ander onder de polis van de WA-verzekering valt. In de praktijk valt die schade onder de dekking van de niet verplichte aansprakelijkheidsverzekering.

Dekkingen

Ook over de dekkingen van de verschillende verzekeringen heerst nog veel onduidelijkheid. Eén op de drie respondenten weet niet precies wat er bij een WA-verzekering gedekt wordt. Zo wordt er vaak gedacht dat de verzekering schade aan beide auto’s bij een auto ongeluk vergoedt, terwijl dat niet het geval is. Daarvoor is minimaal een WA Cascoverzekering of WA All Risk-verzekering nodig. Alleen de minimale WA-verzekering is verplicht. De duurdere verzekeringen zijn optioneel.

Bovendien is vaak onduidelijk dat de letselschade van de bestuurder niet wordt gedekt, net als schade door een gestolen auto of schade tijdens deelname aan wedstrijden. Ook weten veel Drentenaren wel het voorbeeld van het beschadigen van een dure vaas te noemen, maar niet of de schade ook vergoed wordt als een kind deze beschadigt. Ten slotte weet 80 procent van de inwoners van Drenthe niet dat ook schade veroorzaakt door huisdieren aan eigendommen van anderen gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering.

Uitsluitingen

Ten slotte werd er in het onderzoek gevraagd naar uitsluitingen van beide verzekeringen. De meeste Drentenaren weten wel dat een WA-autoverzekering niets uitkeert als de schade is gereden doordat de bestuurder onder invloed was of geen geldig rijbewijs had. Op de stelling ‘schade wordt ook gedekt tijdens een koeriersdienst als ik als particulier verzekerd ben’ dacht 75 procent verzekerd te zijn, terwijl dat in de praktijk niet zo is.

Ook over de aansprakelijkheidsverzekering is nog veel onwetendheid. Zo weten de Drentse polishouders wel dat opzettelijke schade niet vergoed wordt, maar twijfelen zij of schade aan gehuurde of geleende zaken ook wordt gedekt. In de praktijk blijkt dat vaak niet het geval.

Bron: WA.nl

Tiplijn