Verontruste burgers starten maandenlange klimaatwake

Verontruste burgers starten maandenlange klimaatwake

DRENTHE - Op maandag 19 april om 12:05 uur starten ‘De Klimaatwakers’ een aanhoudende wake voor het klimaat die bij het Catshuis en online zal plaatsvinden. Ruim dertig partnerorganisaties, waaronder Cordaid, Milieudefensie, Oxfam Novib en zeven politieke jongerenpartijen, ondersteunen het initiatief. De Klimaatwakers roepen op tot effectief en rechtvaardig klimaatbeleid de komende vier jaar.

Het volgende kabinet zal het laatste kabinet zijn dat onder de 1,5ºC opwarming kan blijven. De wake roept op tot solidariteit met de landen die het zwaarste lijden onder de gevolgen van klimaatverandering.

Het afgelopen kabinet heeft eigen klimaatdoelen niet gehaald
In november 2020 sloeg het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alarm: het kabinet zal de klimaatdoelen voor 2030 niet halen. Ook het door de rechtbank opgelegde Urgenda-doel (Nederland moest in 2020 al 25% minder CO2 uitstoten dan in 1990) wordt met voeten getreden. Het Parijsakkoord is onvoldoende om het tij te keren: het KNMI geeft aan dat de aarde over negen jaar mogelijk al 1,5ºC is opgewarmd.

Het aankomende kabinet is daarmee het laatste dat kan voorkomen dat de aarde meer dan 1,5ºC opwarmt. De veranderingen in de natuur naderen desastreuze kantelpunten. Als er nu niets gebeurt, is het te laat. Steeds meer plant- en diersoorten sterven uit en in het Globale Zuiden verliezen mensen nu al hun baan, woning of zelfs hun leven door de gevolgen van klimaatverandering.

Klimaatwake nodig om het tij te keren
Vanaf maandag 19 april tot aan het einde van de kabinetsformatie, zal er een aanhoudende wake zijn. De Klimaatwakers roepen de volgende regering op om de klimaat- en ecologische crisis ook echt als een crisis te behandelen en – net als bij de coronacrisis – te doen wat nodig is om deze in te dammen door in het regeringsakkoord effectief en ingrijpend klimaatbeleid op te nemen. De Klimaatwakers stellen dat de klimaatcrisis en de ecologische crisis snel en eerlijk moet worden aangepakt. Nederland dient in 2025 klimaatneutraal te zijn, Nederland moet de ecologische crisis zoveel mogelijk beperken en steun bieden aan landen die momenteel al de gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis ondervinden.

De visie van De Klimaatwakers: ‘’We waken omdat we de wacht houden voor de toekomst van onze aarde. We waken en rouwen omdat onze verwachting op het nodige klimaatbeleid aan het uitdoven is en er nu al talloze mensen lijden onder de gevolgen van deze crisis. En we waken omdat het nog niet te laat is en we hopen dat het tij zal keren. Door te waken roepen we ook anderen op om zich te laten raken door de ramp die zich aan het voltrekken is.’’

De wake zal overdag van 8.00 tot 20.00 uur bij het Catshuis plaatsvinden en ‘s nachts vanuit huiskamers door heel Nederland. De wake zal ook via een livestream te volgen zijn via www.deklimaatwakers.nl.
De Klimaatwakers roept alle burgers die zich zorgen maken over het klimaatbeleid op om mee te waken, om zo de formerende partijen er tijdens de gehele formatie aan te herinneren dat serieuzer klimaatbeleid een noodzaak is voor een leefbare toekomst.

Aangesloten organisaties
De organisatie van de wake ligt in handen van Extinction Rebellion en Fridays For Future. Daarnaast hebben talloze organisaties zich aangesloten:
Hulporganisaties: Oxfam Novib, Cordaid, CARE Nederland, Tearfund, Hivos, ZOA
Politieke jongerenorganisaties: PINK! (PvdD), ROOD (SP), OPPOSITIE (DENK), DWARS (GL), Jonge Socialisten (PvdA), PerspectieF (CU) en Jonge Democraten (D66)
Religieuze organisaties: Micha Nederland, Groene Kerken, Initiatives of Change, Humanistisch Verbond, Vegan Church
Agrarische organisaties: Toekomstboeren, Caring Farmers
Milieuorganisaties: Code Rood, IVN Natuureducatie, De Natuur en Milieu Federaties, Reclame Fossielvrij, Jonge Klimaatbeweging, MBO for Climate, Youth for Climate, Christian Climate Action, Amelisweerd niet geasfalteerd, Fossielvrij NL, De Vlinderstichting, WISE, Greenpeace en Milieudefensie
Al deze organisaties en hun achterban maken zich zoveel zorgen over het klimaatbeleid dat zij een maandenlange wake noodzakelijk achten.

Tiplijn