Ruim 100 jaar ruilverkaveling nu Online

Ruim 100 jaar ruilverkaveling nu Online

DRENTHE/ASSEN - Gedeputeerde Henk Jumelet en Evelien van Everdingen, directeur van Prolander, hebben donderdagmiddag de fotocollectie van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) officieel online gezet.

FOTO’S 100 JAAR RUILVERKAVELING DRENTHE NU ONLINE
Assen- Gedeputeerde Henk Jumelet en Evelien van Everdingen, directeur van Prolander, hebben donderdagmiddag de fotocollectie van de voormalige Dienst Landelijk Gebied (DLG) officieel online gezet. Dat deden zij tijdens het druk bezochte symposium over een eeuw ruilverkavelen in Drenthe, georganiseerd door het Drents Archief. Zo’n zes jaar geleden startte, op initiatief van oud-medewerker van Dienst Landelijk Gebied, Fré Strating, een project om de waardevolle foto’s van de Drentse ruilverkavelingen te bewaren. Na jaren van selecteren, scannen en beschrijven, is er nu een collectie van ruim 4.000 foto´s beschikbaar en door iedereen te bekijken op de website van het Drents Archief. Het zijn beelden van meer dan 75 uitgevoerde ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten in de provincie Drenthe van de afgelopen 100 jaar. Drenthe is hiermee de eerste én enige provincie in Nederland waarvan de collectie van de inrichting van landelijk gebied is gedigitaliseerd, beschreven en ontsloten.

Drentse ruilverkaveling
De afgelopen decennia is in Drenthe door een flink aantal ruilverkavelingen, kavelruilprojecten en herinrichtingen het ‘olde landschap’ flink op de kop gezet. Gestimuleerd door maatschappelijke, economische en politieke veranderingen veranderden de visies op het gebruik en inrichting van het platteland continu. De werken zijn nu afgerond en gelukkig zijn er duizenden foto’s bewaard gebleven. Deze foto’s geven een mooie inkijk in de zeer uiteenlopende ruilverkavelingen en ontwikkelingen in het Drentse landschap van de afgelopen eeuw.

Fotocollectie online
Het had niet veel gescheeld of deze waardevolle schat aan informatie zou verloren gegaan zijn. Op initiatief van Strating is er samen met het Drents Archief, de provincie Drenthe, het Kadaster, de Cultuurtechnische Dienst, de Landinrichtingsdienst en Prolander is een plan uitgevoerd om deze foto’s te behouden en toegankelijk te maken voor iedereen. De voltooiing van dit intensieve project werd vandaag gevierd met een drukbezocht symposium in Podium Zuidhaege. Henk Jumelet: “Ik ben heel blij dat deze klus geklaard is omdat de foto’s een prachtig inzicht geven in hoe het landelijk gebied in Drenthe zich heeft ontwikkeld. Dat is altijd op Drentse wijze, in nauwe samenwerking met de omgeving gebeurd’.

Tijdschrift en documentaire
Ter ere van de fotocollectie is er een speciale editie van het kwartaalblad Waardeel, van de Drentse Historische Vereniging, uitgebracht. Deze is volledig geweid aan de Drentse ruilverkavelingen in woord en beeld. Een prachtige bron van informatie. Ook is een documentaire over 100 jaar ruilverkavelen in Drenthe gemaakt, deze ging vanmiddag in première en wordt op zaterdag 8 juni uitgezonden door RTV Drenthe. De film is later dit jaar, de hele maand september, te zien in het Drents Archief.

Het project kwam tot stand met financiële steun van Provincie Drenthe, Arcadis Nederland B.V, Avitec Infra & Milieu, Brands Bouw, Drents Archief, Kadaster, Prolander, Sweco Nederland B.V en Drentse Historische Vereniging.