Ruim 760.000 euro ten onrechte verstrekte bijstand teruggehaald

Ruim 760.000 euro ten onrechte verstrekte bijstand teruggehaald

EMMEN - De gemeente Emmen heeft geconstateerd dat in 2018 een bedrag van ruim € 760.000,- aan bijstandsuitkering onterecht is uitgekeerd voor de gemeenten Emmen, Coevorden en Borger-Odoorn en heeft dit bedrag teruggevorderd.

Er zijn onder andere 51 uitkeringen aangepast, 82 uitkeringen beëindigd en op meerdere bankrekeningen is beslag gelegd.

Als mensen ten onrechte een uitkering ontvangen, moet deze terug betaald worden. We willen er namelijk voor zorgen dat het overheidsgeld bij de mensen komt die er recht op hebben.

Het komt regelmatig voor dat iemand onbewust de regels overtreedt. Mensen geven bijvoorbeeld een wijziging in hun situatie niet goed of niet op tijd door. In de meeste gevallen gaat het om onjuiste opgave van de woonsituatie zoals het samenwonen met een partner. Ook worden inkomsten niet of niet goed opgegeven. Hierdoor kan iemand ten onrechte een (hogere) bijstandsuitkering ontvangen. Daarom is het goed dat iemand bij twijfel altijd contact opneemt met de gemeente via telefoonnummer 140591.

Soms overtreden mensen bewust de regels. We leggen dan altijd een boete op en het onterecht uitgekeerde bedrag wordt dan teruggevorderd. Bij het sanctioneren, blijven we oog houden voor de menselijke maat. We willen bijvoorbeeld voorkomen dat mensen niet meer uit de schulden kunnen komen.

De komende jaren zetten we nog meer in op het voorkomen van fouten en regelovertreding. Dit gebeurt door vroegtijdige en heldere voorlichting en het optimaliseren en vereenvoudigen van onze dienstverlening.