OOE neemt voorschool en bso van Kinderopvang De Wiebelboot in obs Klazienaveen over

OOE neemt voorschool en bso van Kinderopvang De Wiebelboot in obs Klazienaveen over

KLAZIENAVEEN - De voorschool en buitenschoolse opvang (bso) van Kinderopvang De Wiebelboot in obs Klazienaveen worden op 1 september overgenomen door Onderwijs en Opvang Emmen (OOE).

Na jaren van fijne samenwerking is dit besluit met zorgvuldige overweging van beide kanten genomen.

Gelijke kansen voor ieder kind
Een belangrijke reden voor de overdracht is de ambitie van OOE om een doorgaande ontwikkellijn te bieden aan kinderen van 0 tot 14 jaar. OOE wil dat alle kinderen in de gemeente Emmen gelijke kansen krijgen. Door samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang wil OOE zorgen dat kinderen veerkrachtig en sterk opgroeien.

Kinderopvang De Wiebelboot draagt alle activiteiten in obs Klazienaveen over aan OOE. Dit doen ze om hun visie te ondersteunen: kinderopvang en onderwijs moeten goed op elkaar aansluiten. De Wiebelboot zet wel hun kinderdagverblijf aan de Molenwijk OZ 16 in Klazienaveen voort.

Continuïteit van zorg
Alle huidige pedagogisch medewerkers van Kinderopvang De Wiebelboot gaan mee naar OOE en blijven op dezelfde locatie werken. Voor de kinderen verandert er dus niets. Ze blijven de vertrouwde gezichten zien. Alleen de naam van de voorschool verandert in peuteropvang Klazienaveen.

Onderwijs en Opvang Emmen

Onderwijs en Opvang Emmen is er voor alle kinderen. Met onderwijs en opvang geeft OOE ieder kind wat het nodig heeft, op verschillende locaties in de gemeente Emmen. ‘Oog voor de wereld’ is het motto, want de wereld houdt niet meer op bij je eigen stad of dorp en de samenleving verandert snel. OOE kijkt daarom samen met de kinderen over grenzen, stimuleert een open blik en gaat respectvol om met levens- en geloofsovertuigingen. Ook krijgen de kinderen de ruimte om hun eigen ontwikkelen vorm en betekenis te geven. Zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wereldburgers!

Tiplijn