Karst Spijkervet voorgedragen als dagelijks bestuurder Vechtstromen

Karst Spijkervet voorgedragen als dagelijks bestuurder Vechtstromen

DRENTHE - Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur op 24 april 2024, wordt Karst Spijkervet door de BBB-fractie voorgedragen als lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen.

Provincies Overijssel en Drenthe hebben beiden ontheffing verleend voor het benoemen van een dagelijks bestuurslid van buiten het algemeen bestuur. Bij instemming van het algemeen bestuur, wordt de vacature die in december is ontstaan ingevuld en is het dagelijks bestuur van Vechtstromen weer compleet.

Karst Spijkervet is een verbinder met ruime bestuurlijke ervaring. Zo was hij onder meer bestuurder bij LTO Noord en gemeenteraadslid van de gemeente Steenwijkerland. Ook was hij in het verleden dagelijks bestuurder bij waterschap Drents Overijsselse Delta en diens voorloper waterschap Reest & Wieden. “Toen deze vraag op mijn pad kwam, heb ik er natuurlijk eerst goed over nagedacht. Want ik weet dat het werk van een dagelijks bestuurder bij een waterschap veel van je vraagt. Maar ik weet ook dat ik er veel energie van terugkrijg. Ik heb er dan ook zin in om bij Vechtstromen aan de slag te gaan,” aldus Spijkervet.

Dagelijks bestuur weer voltallig
Watergraaf Stefan Kuks is blij als het dagelijks bestuur binnenkort weer op volle sterkte is. “Dat is belangrijk met het oog op de grote opgaven – bijvoorbeeld op het gebied van waterkwaliteit en klimaat – waar we als waterschap voor staan.” Ook fractievoorzitter Henk Torn Broers van de BBB is verheugd dat zijn fractie weer met twee personen vertegenwoordigd is in het dagelijks bestuur: “Met Karst Spijkervet hebben we straks een ervaren bestuurder erbij die snapt hoe het bij een waterschap werkt en die weet welke uitdagingen er voor ons liggen.”

Monistisch bestuur
Waterschappen hebben een zogenoemd monistische bestuursvorm. Dat wil zeggen dat de leden van het dagelijks bestuur ook lid zijn van het algemeen bestuur. Omdat de heer Spijkervet afkomstig is van buiten het algemeen bestuur, is er daarom ontheffing noodzakelijk van de provincies om hem te kunnen benoemen als dagelijks bestuurder. Zowel de provincie Drenthe als Overijssel, hebben hiervoor op 16 april jongstleden hun toestemming verleend.

Tiplijn