Maandag 22 april start de sloop van Magista pand in Roden na jarenlange leegstand Google Maps

Maandag 22 april start de sloop van Magista pand in Roden na jarenlange leegstand

RODEN - Op maandag 22 april 2024 om 9.00 uur start de sloop van het ‘Magistagebouw’ aan het Oosteinde in Roden. Wethouder Jos Darwinkel en Bas de Jager namens OndernemersContact Noordenveld (OCN) overhandigen symbolisch een grote tandentrekker aan eigenaar de heer Van Keulen en de projectontwikkelaar.

Hiermee kan een begin worden gemaakt om de ‘rotte voortand’ aan de belangrijkste toegangsweg van Roden te verwijderen.

Officieel moment om te vieren dat gestart wordt met de sloop
Wethouder Jos Darwinkel: “De komende weken wordt begonnen met het verwijderen van asbest. We hopen dat het oude pand voor de zomervakantie grotendeels tegen de vlakte is. We zijn blij dat we dit met alle partijen voor elkaar hebben gekregen: van eigenaar, projectontwikkelaar, OCN tot de provincie. Hier is veel energie in gestoken.
Wat er exact voor terugkomt weten we nog niet. De komende tijd voeren we verdere gesprekken om een gewenste invulling te maken op deze bijzondere locatie. Prioriteit lag nu eerst bij de sloop.”   

Sinds 2018 is de locatie een doorn in het oog
Magista was gespecialiseerd in archief en magazijninrichting. De fabriek ging in 2007 failliet. In 2018 werd het pand grotendeels door brand verwoest. Sindsdien gaapt er een gat aan het Oosteinde in Roden. In 2021 is subsidie verstrekt door de provincie Drenthe om te gaan slopen. Later bleek dat vleermuizen, bosmuizen en steenmarters hun intrek in het leegstaande gebouw hadden genomen. Hierdoor heeft de sloop veel langer geduurd dan de bedoeling was, maar inmiddels is er door de provincie Drenthe een ontheffing verleend om volgens de Wet natuurbescherming te slopen en te bouwen. Komende maanden wordt het pand afgebroken door Bork Groep, Sloopwerken, Sanering en Duurzaamheid. De sloop zal tot en met oktober duren.

Tiplijn