Rode Kruis ingezet voor opvang asielzoekers Ter Apel

Rode Kruis ingezet voor opvang asielzoekers Ter Apel

TER APEL - Het Rode Kruis gaat ondersteuning bieden bij de opvang van asielzoekers in Ter Apel. Op vraag van Vluchtelingenwerk Nederland en onder regie van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) worden basisvoorzieningen geleverd op het terrein van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel.

De inzet van het Rode Kruis is nodig omdat de wachtkamers van de IND al bijna twee maanden iedere nacht worden ingezet voor opvang van asielzoekers. Sommige mensen brengen meerdere nachten achter elkaar de nacht door op stoelen of op de grond. Ook overdag is het inmiddels noodzakelijk om enkele wachtkamers in te zetten voor opvang. De wachtkamers van de IND zijn niet geschikt om er langere tijd te verblijven, wat nu wel gebeurt.

Het Rode Kruis gaat een tent met mobiele douches plaatsen op het terrein van het IND aanmeldcentrum in Ter Apel. Daarnaast levert het Rode Kruis extra dekens, luchtbedden, hygiënesets, en douchebenodigdheden. Vrijwilligers van het Rode Kruis gaan helpen, onder andere bij het uitdelen hiervan.

Opvang in wachtkamers in de nacht en overdag
Sinds afgelopen week is het ook nodig om overdag enkele wachtkamers van de IND te zetten om mensen binnen op te vangen. In de wachtkamers is overdag vooral plek voor kwetsbare personen, zodat zij niet buiten hoeven te verblijven. De opvang wordt gedaan onder verantwoordelijkheid van het COA. VluchtelingenWerk Nederland is daarbij aanwezig om asielzoekers van informatie te voorzien en om hun welzijn in de gaten te houden.

Doorgang asielproces noodzakelijk
Directeur Generaal van de IND Rhodia Maas noemt de situatie schrijnend. “Door het tekort aan opvangplekken loopt de hele asielketen vast. De medewerkers in Ter Apel doen wat ze kunnen om mensen te voorzien in basisbehoeften als onderdak, eten en basale hygiëne. Maar onze wachtkamers zijn niet geschikt voor opvang en onze organisatie is hier niet opgericht. Ik ben dankbaar dat het Rode Kruis hier nu bij komt helpen. Maar dit is geen duurzame oplossing. De IND is verantwoordelijk voor het aanmeldproces in Ter Apel en de verdere asielprocedure. Om dat niet verder vast te laten lopen moeten er nu echt snel extra opvanglocaties beschikbaar komen.”

Tiplijn