Drenthe College en Werkplein Drentsche Aa vieren successen kim Stellingwerf

Drenthe College en Werkplein Drentsche Aa vieren successen

DRENTHE - Drenthe College en Werkplein Drentsche Aa (WPDA) hebben besloten om hun samenwerking voort te zetten en te intensiveren na een succesvolle periode van ruim vier jaar.

De focus komt te liggen op het optimaliseren van ondersteuning op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid voor inwoners van de regio Assen, wat bijdraagt aan de bestaanszekerheid van kwetsbare groepen.

Resultaten 4 jaar samenwerking
Concrete resultaten zijn de begeleidingstrajecten door loopbaancoaches en trajectbegeleiders, inburgerings- en statushoudersprogramma's, en het starten van horeca-opleidingen in samenwerking met Hof van Saksen. Ook zijn er verschillende initiatieven uitgevoerd, zoals Oriëntatie en Schakeltraject, om studenten te begeleiden naar een nieuwe plek in het onderwijs, en School als wijk, dat jaarlijks ongeveer 300 studenten naar een nieuwe plek in het onderwijs leidt. Daarnaast wordt taalondersteuning geboden aan ongeveer 80 studenten en leerlingen per jaar, en hebben 15 studenten gebruik gemaakt van het Plusaanbod Zorg.

Intensiveren naar strategisch partnerschap
Naast het voortzetten van de samenwerking ligt de focus ook op het intensiveren daarvan naar strategisch partnerschap. Dat houdt in dat beide partijen met elkaar gezamenlijke doelen vaststellen waarbij een gedeelde missie en visie, gezamenlijke ambities, maatschappelijke resultaten en inzet worden bepaald en gerealiseerd binnen beschikbare budgetten.

Gezamenlijk doel: bestaanszekerheid

De samenwerking en het strategisch partnerschap worden bepaald vanuit het gezamenlijke doel ‘bestaanszekerheid’. Dat is gericht op voldoende en voorspelbaar inkomen, zinvolle daginvulling, breed toegankelijk onderwijs, betaalbare woningen, toegang tot betaalbare zorg, en een veilige en prettige omgeving. Drenthe College en Werkplein Drentsche Aa willen rondom het thema ‘bestaanszekerheid, basisvaardigheden’ de komende jaren samen een passende aanpak ontwikkelen.

De regiodirecteur Silvester Koehoorn van het Drenthe College benadrukt het belang van deze samenwerking voor kwetsbare doelgroepen: "Deze samenwerking is van grote waarde gebleken voor vele inwoners uit kwetsbare doelgroepen. Door dit voort te zetten willen we deze mensen ook in de nabije toekomst extra ondersteunen.’’

Martin Hofstra, directielid van Werkplein Drentsche Aa voegt daaraan toe: "In een wereld die zo snel verandert, hebben we elkaar nodig. Door van elkaar te leren en gezamenlijke keuzes te maken, kunnen we sneller en effectiever innoveren en bouwen aan bestaanszekerheid en basisvaardigheden voor onze inwoners."

Tiplijn