Arendsvleugel in Ruinerwold eerste schoolplein dat wordt omgetoverd tot buitenlokaal

Arendsvleugel in Ruinerwold eerste schoolplein dat wordt omgetoverd tot buitenlokaal

RUINERWOLD - CBS De Arendsvleugel in Ruinerwold is de eerste school in Drenthe waar de schop in de grond gaat om plek te maken voor een groene buitenruimte die de fantasie prikkelt en bewegen stimuleert.

Mede mogelijk gemaakt door het project Schoolpleinen Revolutie Drenthe. Silvan Burgwal en Sarah Frans hadden de eer om de eerste tegels te verwijderen. “Twee jaar geleden droomde de schoolpleincommissie, bestaande uit ouders, directeur en leerkrachten, over het omtoveren van het grijze schoolplein tot een groene, schaduwrijke en uitdagende omgeving om te spelen, te leren en te bewegen,” vertelt directeur Jaap Veltman. “Fantastisch dat dit nu werkelijkheid wordt en dat de eerste schop in de grond kan.”

"Leerlingen, ouders en leerkrachten dachten mee over het ontwerp. Leerlingen maakten bijvoorbeeld filmpjes over wat ze misten op het schoolplein en leverden ideeën aan over onder andere speelvoorzieningen. Maar het nieuwe schoolplein geeft ook mogelijkheden voor buitenlessen. Een mooie ontwikkeling,” aldus Veltman. De plannen kwamen in een stroomversnelling toen bleek dat de school was geselecteerd om mee te doen aan de Schoolpleinen Revolutie in Drenthe. In dit project werken IVN Noord, Stichting Kunst & Cultuur en SportDrenthe samen aan de realisering van dertig buitenlokalen: groene en gezonde speel- en leeromgevingen, die de zintuigen prikkelen en kinderen de ruimte geven om te bewegen en te ontdekken. En dit heeft een positief effect op zowel concentratievermogen als leerprestaties. De provincie Drenthe steunt het project financieel. 

Iedereen helpt mee
Van de scholen die aan dit project meedoen, wordt ook wat terug verwacht. Zo moet de school cofinanciering regelen en moet het plein openbaar toegankelijk zijn en na schooltijd gebruikt kunnen worden door de buurt. De leerkrachten volgen een training, zodat ze structureel meer buiten les gaan geven en hierbij verbindingen kunnen maken tussen natuur-, cultuur- en bewegingsonderwijs. De Arendsvleugel deed voor de financiering niet alleen een beroep op officiële instanties, maar ook op lokale partners, zoals Dorpsbelangen Ruinerwold, Sportakkoord De Wolden en de kerken in de omgeving. “We zijn heel blij dat het dorp ons initiatief wil steunen.” Ook ouders en leerlingen zetten zich in. Jaap vertelt: "Met een sponsorloop zamelden onze leerlingen €3.300 in. En onlangs verkochten ze nog bloembollen. Een mooie win-win actie, want: extra geld voor het schoolplein en over een tijdje hopelijk meer bloeiers in de omgeving. Verder ondersteunen ouders door hand en spandiensten te verrichten. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat de tegels verwijderd worden, zodat de bomen en planten de grond in kunnen. Mooi om deze betrokkenheid te zien."

Klimmen, klauteren, leren en struinen
Gemeente De Wolden heeft een stuk groenstrook in bruikleen gegeven aan de school, waardoor het ontwerp, gemaakt door Dolmans Beilen, een flink stuk doorgetrokken kon worden en er veel meer schaduwplekken zijn. “Ook zijn we blij met de medewerking van de speeltuinvereniging voor de extra speelruimte,” vertelt Jaap. De kinderen kunnen hopelijk in de zomer al gebruikmaken van hun nieuwe plein, met bomen en planten voor schaduw, kunst die de verbeelding prikkelt en sportmogelijkheden die de kinderen in beweging krijgen. Waar ze hun fantasie volop kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld verstoppertje spelen in de wilgentunnel en wilgenhut, leren over groenten en kruiden in de schooltuin, struinen door mooie paadjes en klimmen en klauteren op de vele natuurlijke spelmaterialen, zoals boomstambanken, schuttingen en zelfs een grote speelboom.

Tiplijn