Boerenlandvogelseizoen officieel begonnen: eerste Drentse kievitsei gevonden

Boerenlandvogelseizoen officieel begonnen: eerste Drentse kievitsei gevonden

DRENTHE - Op een akker nabij Oranjedorp en Erica is op donderdag 16 maart om 14.30 uur het eerste kievitsei van Drenthe gevonden.

De vondst is gedaan door vrijwillig weidevogelcoördinator Johan Scheper (80). Hij is sinds 2008 lid van de Vogelwerkgroep Emmen. Boerenlandvogelcoördinator Albert Boers van Landschapsbeheer Drenthe heeft geconstateerd dat het om een vers ei gaat. Hiermee is het boerenlandvogelseizoen in Drenthe officieel begonnen.

Samen met 10 enthousiaste vrijwilligers zet Johan Scheper zich in voor de boerenlandvogels in de omgeving van Emmen. Maar liefst vijf keer heeft de werkgroep het eerste Drentse kievitsei gevonden. Ook voor Johan was dit niet de eerste keer: in 2014 vond hij hem ook al. In het gebied van de werkgroep zijn veel paartjes actief. Johan voorspelt: ‘Het zal niet lang meer duren, totdat er meer eieren worden gevonden. Vanmiddag heb ik wel drie actieve paartjes gezien en wel twintig nesten!’ Kieviten maken altijd meer dan een nest: het mannetje draait, graaft en bouwt, het vrouwtje kiest vervolgens de meest geschikte broedplaats uit.

Bij het vinden van nesten is het belangrijk het gedrag van de vogels te herkennen. Weidevogelvrijwilligers houden dan ook nauwlettend in de gaten hoe de paren zich gedragen. Als het mannetje en vrouwtje zich fel verdedigen tegen roofvogels en andere predatoren, maar telkens naar dezelfde plek terugkeren, dan kan er op die plaats een nest liggen. Twee dagen geleden kreeg Johan het vermoeden dat er weleens eieren op de akker zouden kunnen liggen. ‘Het kievitpaar duikelde hoog door de lucht, wanneer paartjes dat doen dan weet je dat het vrouwtje binnenkort gaat leggen’, aldus Johan. Vorig jaar was het de eer aan Jan Pier Cleveringa (73), die op zondag 13 maart het eerste kievitsei van Drenthe vond op een oude aardappelakker in de Broeklanden, een gebied onder Sleen.

Officiële start boerenlandvogelseizoen
Met de vondst van het eerste kievitsei is het boerenlandvogelseizoen van 2023 in Drenthe officieel begonnen. Zo’n 350 vrijwillige weidevogelbeschermers speuren dan de akkers en graslanden af om kuikens van de tureluur, kievit, grutto, veldleeuwerik, scholekster en de wulp een goede start te geven. En dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de boerenlandvogels. Door de nesten in kaart te brengen en beschermingsmaatregelen te treffen, hopen de vrijwilligers op meer uitkomstsucces (eieren die daadwerkelijk worden uitgebroed). Landschapsbeheer Drenthe kan de groepen ondersteunen, dankzij de financiële steun van de provincie Drenthe en de Nationale Postcode Loterij.

Tiplijn