Hovenier uit Peize moet werkzaamheden stoppen na uitspraak van rechter Google Maps

Hovenier uit Peize moet werkzaamheden stoppen na uitspraak van rechter

PEIZE - De rechtbank heeft op 19 oktober 2022 de uitspraak gedaan dat alle bedrijfsactiviteiten rondom het hoveniersbedrijf aan de Pol in Peize stopgezet moeten worden.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld heeft dinsdag 22 november 2022 een nieuw besluit genomen op het handhavingsverzoek. Hierin is besloten de uitspraak van de rechter op te volgen en dat de activiteiten uiterlijk 1 februari 2023 moeten zijn gestopt.

Uitspraak van de rechtbank
De rechtbank stelt vast dat het college in de eerder genomen besluiten ongemotiveerd en onvolledig heeft gehandhaafd zodat de eerdere besluiten om die redenen vernietigd worden. De rechtbank komt tot de conclusie dat de activiteiten van het hoveniersbedrijf in strijd zijn met het geldende bestemmingsplan. Het college had als bevoegd gezag de plicht te moeten handhaven voor alle bedrijfsactiviteiten die met de uitoefening van het hoveniersbedrijf verbonden zijn. Burgemeester Klaas Smid: “Wij respecteren uiteraard de uitspraak van de rechtbank. Als college hebben we een nieuw besluit genomen op het handhavingsverzoek. Voor de eigenaar van het hoveniersbedrijf betekent dit dat zijn bedrijfsactiviteiten op een andere plek moeten plaatsvinden. Uiteraard is het voor alle betrokkenen allemaal erg vervelend geweest, dit betreuren wij ook ten zeerste. Hopelijk is er nu voor iedereen duidelijkheid en kunnen we weer naar de toekomst kijken.”

De eigenaar van het hoveniersbedrijf gaat in hoger beroep tegen de uitspraak.