Bewoners bieden weerstand tegen opvang van vluchtelingen in linde Gemeente De Wolden

Bewoners bieden weerstand tegen opvang van vluchtelingen in linde

LINDE - In de recreatieboerderij Farmhouse Linde aan de Burgemeester Jansstraat, een eindje buiten het dorp, worden vanaf 2 januari  maximaal 35 vluchtelingen opgevangen.

Het gaat om een tijdelijke opvang tot 31 maart om de noodsituatie in Ter Apel te verlichten.

Tijdens een koffiebijeenkomst daags na de bekendmaking werden in Farmhouse door de gemeente harde afspraken gemaakt met de ruim zestig aanwezigen. Zo deed burgemeester Inge Nieuwenhuizen de belofte dat de opvang na 31 maart ook definitief afgelopen is. Er komen alleen gezinnen met kinderen, geen alleenstaande mannen. Omwonenden gaven aan het aantal van 35 teveel te vinden, 15 lijkt ze een beter aantal. Burgemeester Inge Nieuwenhuizen zegde toe dat daar naar gekeken wordt, maar kon een toezeggingen doen over een mogelijk lager aantal. Er zijn al afspraken gemaakt met de eigenaar van Farmhouse Linde, daar moet eerst mee worden gepraat.

Locatiemanager
De gemeente De Wolden treft maatregelen om de veiligheid in de omgeving te garanderen. Zo moeten de vluchtelingen een document ondertekenen dat ze de huisregels na zullen leven, er komt beveiliging rond de recreatieboerderij en er wordt een locatiemanager aangesteld. Die functionaris is dan ook het aanspreekpunt voor de omwonenden. De kosten van de opvang worden betaald door de rijksoverheid. Het gaat dan om inrichting, medische verzorging en beveiliging.

Dinsdag 29 november is er een inloopbijeenkomst voor inwoners uit Linde op de betreffende locatie aan de Burgemeester Jansstraat 47. Deze is van 19.00 tot 20.00 uur.

Tekst: De-Wolden.nieuws.nl