Coevorden start met aanpak menstruatiearmoede

Coevorden start met aanpak menstruatiearmoede

COEVORDEN - Vorige week ontvingen bijna 30 beheerders van wijkgebouwen, multifunctionele accommodaties, scholen, bibliotheken en andere maatschappelijke gebouwen een mail van de gemeente waarin ze wordt gevraagd om uitgiftepunt van menstruatieproducten te worden.

Aanleiding is de aanpak van menstruatiearmoede. Op 6 juli 2021 nam de gemeenteraad van Coevorden raadsbreed de motie aan om menstruatiearmoede aan te pakken en hiervoor budget beschikbaar te stellen.

Ongemak door geldgebrek
1 op de 10 meisjes en vrouwen in Nederland heeft wel eens moeite met het bekostigen van menstruatieproducten. Het kan vrouwen en meisjes in de weg zitten bij schooldeelname, bij het sporten of op het werk. Daarnaast wordt door geldgebrek soms gekozen voor ongeschikte alternatieven die kunnen leiden tot ongemak, irritaties en zelfs infecties.

Laagdrempelig en onder enthousiast toezicht
Op basis van onderzoek en bevindingen elders uit het land wil de gemeente Coevorden menstruatieproducten op een laagdrempelige manier en onder enthousiast toezicht aanbieden. Meisjes en vrouwen vinden het namelijk moeilijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Zowel bij henzelf, als binnen de hulpverlening vormt menstruatie en menstruatiearmoede een taboe. En uit een pilot in bijvoorbeeld Amstelveen blijkt ook dat deze producten op scholen juist beschikbaar gesteld moeten worden op een plek waar toezicht is, om flauwe grappen te voorkomen. Daarnaast is de afname van menstruatieproducten afhankelijk van de inzet van degene die de producten beheert en hier toezicht op houdt.

Lijst met mogelijke uitgiftepunten
Wethouder Joop Brink: ‘De gemeente Coevorden wil bevorderen dat haar inwoners meedoen in de maatschappij. Daarom helpt zij graag meiden en vrouwen die de menstruatieproducten niet of nauwelijks kunnen betalen.’ Om uitvoering te geven aan de motie heeft de gemeente Coevorden een lijst opgesteld met mogelijke uitgiftepunten, waar meiden en vrouwen de gratis menstruatieproducten kunnen ontvangen. Die ontvingen vorige week een mail.

Armoedefonds
De gemeente Coevorden werkt hiervoor samen met het Armoedefonds. Het Armoedefonds is landelijk actief op het thema menstruatiearmoede en draagt in Coevorden zorg voor de distributie en de contacten met alle uitgiftelocaties. Zij noemen dat een MUP; een Menstruatieproducten Uitgifte Punt. Een medewerker van het Armoedefonds neemt op korte termijn contact op met de betreffende beheerders om te kijken op welke wijze hun organisatie hierin een rol kan spelen.

iStock